Long nights, out there are so many long nights

Kan man inte sova på en hel natt av olika anledningar så kan man inte. Därför har jag suttit uppe hela natten till nu och skissat och skrivit massa mög och onödigheter. Skrivit av alla tankar jag haft den senaste veckan och försökt rannsaka mig själv kring vissa saker. Tyvärr är det ju fortfarande så, att gamla sår syns än. Och kan rivas upp ganska lätt fastän dem känns som "läkta". Man har ju blivit formad på vissa sätt av händelser man gått igenom i livet. Vissa bra och vissa sämre. Dem sämre önskar jag ibland aldrig hänt, för att jag blir som jag blir ibland just på grund utav dem. Och andra sidan är det bra att dem hänt för dem har lärt mig något annat och på något sätt ändå gjort mig stark. Det här med att bara vara en människa fylld med olika känslor är svårt ibland. Moralet säger en sak, hjärtat skriker något annat. Och ibland är det sammansvetsat. Det värsta av allt är väl nästan ändå när man inte kan bli förstådd för hur man tänker eller känner. Och då blir man ju så farligt kritisk till sig själv. Eller är det bara jag? Att vara kritisk är väl bra till viss mån, men vad jag gått igenom till idag präglar ju mig än på vissa delar och saker. Övervunnit en del, jobbar fortfarande på vissa. Men fortfarande är det så svårt att kunna lita på någon. När man inte kan det, då får jag dessa sömnlösa nätter. Blandat med ångest och panik. Nu är jag på bättre tankar, men så många mardömmar som flygit framför mina ögon har jag äntligen i alla fall nästan funnit svar till. Nu ska jag kankse gå och göra mig lite frukost och börja fixa ordning mig för namngivning som ska hållas i Älta.

If you can't sleep on a whole night for various reasons, you just can't. That's why I've been up all night till now and sketched and wrote lots of grief and unnecessaryness.I have written down all the thoughts I had during the past week and tried to investigate myself about certain things. Unfortunately, it is still that old wounds are still visible. And can easily tear up, even if they feel "heal". I have formatted some of the events I've had in life. Some good and a little worse.I sometimes wish that the worse never happened, because I stay as I sometimes become, just because of them. And on the other hand, it's good that they happened because I've learned something else and somehow made me strong. This thing, just being a person filled with different feelings is difficult sometimes.Morality says one thing, the heart screams something else. And sometimes it's complicated. The worst of all is almost anyway when you can't be understood how to think or feel. And then you become so critical of yourself. Or is it just me? To be critical is a good thing right? But what I've been through untill today is still a matter of certain things. Overcome some, still working on some. But still it's so hard to trust someone.When you can't, then I get these sleepless nights. Mixed with anxiety and panic. Now I'm on better thoughts, but at least I've finally found a lot of mardroms flying in front of my eyes. Now I'm going to go for breakfast and then take a shower and drive out to Älta

  • Tankar

Gillar

Kommentarer